[GOAL] Starting Questionnaire (PL)


Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu GOAL (Gamified and Online Activities for Learning to Support Dual Careers of Athletes), współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach programu Erasmus + Sport. Projekt GOAL ma za zadanie dostarczyć sportowcom narzędzia i rozwiązania szkoleniowe " dające im umiejętnościami i wiedzę niezbędną do płynnego przejścia na kolejny etap życia zawodowego po zakończonej karierze sportowej"

Uzupełniając niniejszy kwestionariusz, pomożesz zespołowi GOAL zebrać kluczowe informacje na temat etapu oraz profilu edukacji, jak i potrzeb szkoleniowych 

Witamy w

 

 


Ankieta składa się z 14 pytań