Ημερίδα: "Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια"

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer σε συνεργασία με το ίδρυμα Αγγελοπούλου, τα ερευνητικά προγράμματα ASPAD και ΕνΝΟΗΣΗΣ του Α.Π.Θ. και το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια» στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2014 στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Στη Διημερίδα αυτή θα παρουσιαστούν νομικά και ηθικά θέματα που αφορούν τα άτομα με άνοια, αλλά και την συνεισφορά νέων τεχνολογιών και παρεμβάσεων που μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα με άνοια και τους περιθάλποντές τους. Ενδεικτικά, ενδιαφέροντα θέματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στη Διημερίδα σχετικά με την άνοια είναι τα εξής:

 • Kακοποίηση ηλικιωμένων
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Δικαιοπραξία ασθενών (αγορά, πώληση, δάνεια, δωρεές, διαθήκες)
 • Aκούσια νοσηλεία
 • Iατρική κατάχρηση
 • Ιατρικό απόρρητο
 • Αξιολόγηση της εκτίμησης της νοητικής κατάστασης στην Ελλάδα και διεθνώς
 • Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη περιθαλπόντων μέσω πλατφόρμας Διαδικτύου
 • Σχεδιασμός και αξιοποίηση εφαρμογών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για την υποστήριξη ασθενών με άνοια
 • Σχεδιασμός και αξιοποίηση διαδραστικών νοητικών ασκήσεων για την υποστήριξη ασθενών με άνοια μέσω Διαδικτύου
 • Παρεμβατικά προγράμματα μουσικής και χορού σε ασθενείς με άνοια Επίδραση νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη της άνοιας
 • Συναίνεση των ασθενών και των οικογενειών τους στη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες
 • Συναίνεση των ασθενών και των οικογενειών τους στη λήψη βιολογικών υλικών – αίμα, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό - κατά τη διάρκεια της ζωής και μετά θάνατον.